Korporativni Fitness

Korporativni Fitness

Fitness and health studio „Transform Sarajevo“ je specijaliziran za individualne programe i programe u mini grupama. Osim individualnih i grupnih treninga, koje dominantno radimo, vršimo i usluge korporativnog fitnessa.

Korporativni fitness uključuje različite vidove našeg angažmana za potrebe pravnog subjekta. Neki od tih angažmana mogu biti:

  1. različiti seminari i predavanja o treningu, tjelesnoj aktivnosti, sportu, rekreaciji, prehrani i oporavku,
  2. teambuilding aktivnosti gdje razvijamo duh, koheziju i interakciju unutar radnog kolektiva i poboljšavamo zdravstveni status uposlenika,
  3. tjelovježba uposlenika.

Naime, uposlenici pretežno sjede osam ili više sati dnevno. Poznato je da sjedilački način života dovodi do problema sa kičmom, srcem i krvnim sudovima, kilogramima što nerijetko dovodi i do gojaznosti, lošeg stanja mišića i kostiju, nesanice i generalno lošeg stanja organizma.

S druge strane, promicanje fizičke aktivnosti od strane poslodavca prema uposlenicima za posljedicu može imati mnoge pozitivne promjene na istim kao što su povećan nivo energije, bolje fizičko i mentalno zdravlje, unaprijeđenje fokusa i koncentracije te na koncu i bolju radnu atmosferu.

S obzirom da smo mi ekipa trenera koji godinama rade sa ljudima koji imaju probleme sa kičmenim stubom iskustvo nam je potvrdilo da naš angažman u vidu rada sa Vašim uposlenicima može biti od velikog značaja za mnoge pravne subjekte.

S tim u vezi postoji nekoliko prijedloga saradnje.

  1. da Vaši uposlenici dolaze u Fitness and health studio „Transform“ na adresi Patriotske lige do broja 55 kako bi radili individualni trening,
  2. da Vaši uposlenici dolaze u Fitness and health studio „Transform“ na adresi Patriotske lige do broja 55 kako bi radili grupni trening u okviru grupa koje su u redovnom rasporedu,
  3. da Vaši uposlenici dolaze u Fitness and health studio „Transform“ na adresi Patriotske lige do broja 55 kako bi radili grupni trening organizovan samo za njihovu grupu vježbača,
  4. da držimo online treninge (Office excercises) s Vašim uposlenicima tokom pauze za ručak (oko podneva)
  5. da organizujemo teambuildinge u prirodi koji bi istovremeno jačali duh, koheziju i interakciju unutar radnog kolektiva i poboljšali zdravstveni status uposlenika,
  6. da organizujemo edukativna predavanja i radionice u vezi sa tjelovježbom i zdravom prehranom.

Svakako, ukoliko imate ideju ili prijedlog za nešto drugo otvoreni smo da razmotrimo.

Sve informacije možete dobiti putem telefona 061/550-049 (Adnan) ili e-mailom na info@transform.ba

Korporativni fitnesss
portfolio galerija

Korporativni fitness

Fitnes program specijalizovan za kompanije - prijavite se

Transform studio posjeduje svu opremu

physiotherapy, weight training, dumbbells-595529.jpg

Transform studio posjeduje svu opremu

Transform Fitnes Studio posjeduje svu modernu fitnes opremu uz koju naši klijenti mogu doći do svojih željenih fitnes ciljeva