ISSA Certified Training Course

• O ISSA programu certifikacije

Ukoliko želite postati licencirani personalni trener u fitnes industriji, i pri tome imati diplomu/certifikat koji je priznat u preko 90 svjetskih zemalja – onda je ISSA certifikacija za personalne trenere upravo ono što trebate! ISSA (International Sports Sciences Association) je svjetski lider za obuku personalnih trenera i fitnes instruktora koji nudi teorijsku i praktičnu obuku, kao i licenciranje za 12 različitih usmjerenja. Osnovan 1988 godine od strane Dr. Sal Arria i Dr. Frederick Hatfield, ISSA je do danas edukovala i certificirala preko 200.000 trenera širom svijeta. Certifikat koji otvara vrata svih svjetskih centara i garantuje jednu odličnu edukaciju, kao i mogućnost stalnog usavršavanja i unaprijeđivanja znanja.

• Kako se sprovodi edukacija i licenciranje

Edukacija i licenciranje će biti sprovedeno kroz program koji su ispred ISSA pripremili i sprovoditi će ga treneri Fitnes&Health studija Transform. Edukacija u trajanju od 5 dana će Vam ponuditi svu potrebnu literaturu, teorijaska predavanja, praktične vježbe i savjete koji će Vam pomoći da finalni ispit završite na najbolji mogući način i time sebi osigurate validan certifikat na svjetskom nivou za ulazak u fitnes industriju.

• Gdje je ISSA licenca validna za rad

Licenca ISSA je priznata u preko 90 svjetskih zemalja.

• Kako se osposobljavaju polaznici (segmenti edukacije)

Polaznici ove edukacije i licenciranja će biti kroz sedmodnevni program edukaovani kroz nekoliko segmenata (poglavlja):
  1. Anatomija i Fiziologija
  2. Kineziologija i Biomehanika
  3. Motoričke sposobnosti i zdravstveni fitnes
  4. Programiranje treninga
  5. Prehrana / Nutricionizam
  6. Fitnes za sve

• Cijena

Cijena ISSA edukacije iznosi 1175,00 KM. Plaćanje se vrši isključivo žiralnim putem. Za podatke koji su Vam potrebni da bi izvršili uplatu, ili ako istu vršite iz inostranstva, kontaktirajte nas na mail: info@transform.ba, ili na broj telefona +38761550049 .

U cijenu je uključeno

   • Prijava Na oficijalnu ISSA web stranicu na kojoj imate knjigu u pdf formatu, video snimke i opis svihvježbi po mišićnim grupacijama 
   • Knjiga u pdf formatu
   • 24/7 podrška od strane ISSA za bilo kakav upit koji se tiče edukacije, treninga ili prehrane
   • Mogućnost izrade personalne web stranice gdje predstavljate sebe kao fitnes trenera profesionalca
   • Edukacija od strane našeg edukatora
   • 2x izlazak na finalni ispit (U slučaju da ne položite finalni ispit iz prve, imate pokrivene troškove izlaska na popravni ispit)
   • Izrada ličnog, profesionalnog web site-a
   • Stručna literatura koja se prezentira isključivo na ISSA oficijalnoj stranici, a koju objavljuju eminentnistručnjaci iz polja treninga i prehrane
   • Sedmični ISSA blogovi na najaktuelnije teme iz polja treninga, prehrane, suplementacije i oporavka
   • Redovni podcast-i sa eminentnim gostima iz polja fitnesa, kondicione pripreme, korektivnog vježbanja,rehabilitacije, nutricionizma i oporavka.

U cijenu nije uključeno

  Polaganje prve pomoći. Naime, u sklopu profesionalnog pristupa edukacije i licenciranja za personalnog trenera, dio koji je obavezan za položiti jeste i prva pomoć. Ukoliko prvu pomoć imate položenu na bilo koji način (npr. kroz polaganje vozačkog ispita) možete priložiti potvrdu i ista će se uvažiti. Time ćete kompletirati finalni ispit. Ukoliko, ipak, nemate položenu prvu pomoć na bilo koji način, imat ćete dodatni trošak od cca 40 USD za polaganje prve pomoći preko ISSA oficijalne web stranice.

• 5 razloga zašto pristupiti ISSA licenciranju na ovaj način

ISSA licenciranju za personalnog trenera možete pristupiti i online. Ono što će činiti ogromnu razliku u odnosu na taj vid licenciranja, ukoliko pristupite edukaciji kroz naš program, dobićete i neke dodatne benefite:

 1. Kroz kompletan program edukacije Vas vode treneri Fitnes&Health Studija Transform koji su osposobljeni za ovu edukaciju i licenciranje i samim time će Vam vrlo jasno i decidno znati prijeti prave informacije. Treneri koji na mjesečnom nivou rade 120+ personalnih treninga zasigurno će Vam znati prenijeti svoje iskustvo i educirati Vas bolje nego kroz online pristup.
 2. U odnosu na online učenje, kroz naš program ćete imati i praktični dio, gdje ćete sa našim trenerima kroz personalni trening sa stvarnim klijentima sve ono sa teorije proći i kroz praksu.
 3. Nema dodatnih troskova, u finalnoj cijeni Vam je uključena edukacija, shiping literature, literatura, prvapomoć, licenca i edukator.
 4. Mogućnost stalne komunikacije sa našim trenerima, savjetovanje, doeduciranje, kao i popust na cijenu kotizacije za sve seminare i edukacije u organizaciji Fitnes&Health studija Transfom.

• NΑΡΟΜΕΝΑ

 • Edukacija se od strane našeg edukatora sprovodi na maternjem jeziku, uz učenje stručnih pojmova koji su neophodni za rad sa klijentima kojima je govorno podrucje engleski jezik.
 • Finalni ispit polaznici rade na engleskom jeziku po sistemu odabira tačnog odgovora između 3-4 ponuđene opcije.
 • Literatura koju polaznici dobiju pristupanjem edukaciji je na engleskom jeziku.
 • Da bi pristupili edukaciji trebate imati navršenih 18 godina.
 • Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem gore navedenog maila, broja telefona ili našihdruštvenih kanala na FB i IG gdje nas možete potražiti pod imenom Transform Sarajevo

ISSA TRENING prijava

Ovdje se možete prijaviti na ISSA trening  obuku i polaganje za ISSA licencu.