ISSA Certified Fitness Trainer Course

 • O ISSA programu certifikacije

Ukoliko želite postati licencirani personalni trener u fitnes industriji, i pri tome imati diplomu/certifikat koji je priznat u preko 90 svjetskih zemalja – onda je ISSA certifikacija za personalne trenere upravo ono što trebate! ISSA (International Sports Sciences Association) je svjetski lider  za obuku personalnih trenera i fitnes instruktora koji nudi teorijsku i praktičnu obuku, kao i licenciranje za 12 različitih usmjerenja. Osnovan 1988 godine od strane Dr. Sal Arria i Dr. Frederick Hatfield, ISSA je do danas edukovala i certificirala preko 200.000 trenera širom svijeta. Certifikat koji otvara vrata svih svjetskih centara i garantuje jednu odličnu edukaciju, kao i mogućnost stalnog usavršavanja i unaprijeđivanja znanja.

 

 • Kako se sprovodi edukacija i licenciranje

Edukacija i licenciranje će biti sprovedeno kroz program koji su ispred ISSA pripremili i sprovoditi će ga treneri Fitnes&Health studija Transform. Edukacija u trajanju od 7 dana će Vam ponuditi svu potrebnu literaturu, teorijaska predavanja, praktične vježbe i savjete koji će Vam pomoći da finalni ispit završite na najbolji mogući način i time sebi osigurate validan certifikat na svjetskom nivou za ulazak u fitnes industriju.

 

 • Gdje je licenca validna za rad

Licenca ISSA je priznata u preko 90 svjetskih zemalja.

 

 • Kako se osposobljavaju polaznici (segmenti edukacije)

Polaznici ove edukacije i licenciranja će biti kroz sedmodnevni program edukaovani kroz nekoliko segmenata (poglavlja):

 1. Anatomija i Fiziologija
 2. Kineziologija i Biomehanika
 3. Motoričke sposobnosti i zdravstveni fitnes
 4. Programiranje treninga
 5. Prehrana / Nutricionizam
 6. Fitnes za sve

 

 • 5 razloga zašto pristupiti ISSA licenciranju na ovaj način:

ISSA licenciranju za personalnog trenera možete pristupiti i online. Ono što će činiti ogromnu razliku u odnosu na taj vid licenciranja, ukoliko pristupite edukaciji kroz naš program, dobićete i neke dodatne benefite:

 1. Kroz kompletan program edukacije Vas vode treneri Fitnes&Health Studija Transform koji su osposobljeni za ovu edukaciju i licenciranje i samim time će Vam vrlo jasno i decidno znati prijeti prave informacije. Treneri koji na mjesečnom nivou rade 120+ personalnih treninga zasigurno će Vam znati prenijeti svoje iskustvo i educirati Vas bolje nego kroz online pristup.
 2. U odnosu na online učenje, kroz naš program ćete imati i praktični dio, gdje ćete sa našim trenerima kroz personalni trening sa stvarnim klijentima sve ono sa teorije proći i kroz praksu.
 3. Nema dodatnih troskova, u finalnoj cijeni Vam je uključena edukacija, shiping literature, literatura, prva pomoć, licenca i edukator.
 4. Mogućnost stalne komunikacije sa našim trenerima, savjetovanje, doeduciranje, kao i popust na cijenu kotizacije za sve seminare i edukacije u organizaciji Fitnes&Health studija Transfom
 5. Kroz ovaj program certifikacije treneri Fitnes&Health studija Transform će profilirati potencijalne trenere koji bi se priključili našem timu.