Kalabušić – Oručević Amra

 

KALABUŠIĆ – ORUČEVIĆ AMRA, rođena je 11.10.1986. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu upisala je 2005 .godine, a diplomirala 2009. godine. Zvanje Magistra krivičnog prava stekla je 2012. godine.

Cijeli život je u sportu. Kao rekreativac u svijet aerobika ulazi 2006. godine, a kao instruktor radi od 2011. godine. Certificirani je instruktor grupnih treninga. Od aprila 2014. godine dio je tima Total body control- Pilates with Arijana, pod mentorstvom Arijane Muzaferović-Baždarević, diplomiranog trenera sporta i licenciranog Pilates instruktora MK metode.

U cilju kontinuiranog usavršavanja bila je učesnik velikog broja međunarodnih aerobik i pilates konvencija u regionu. U avgustu 2015. godine učestvuje u yoga edukaciji i seminaru u organizaciji  Udruženja za psiho-fizički razvoj „E-motion“. Komunikativna je, posjeduje vedar duh i bogato znanje koje će rado prenijeti na klijentice, bez obzira na njihovu starosnu dob i trenutni nivo fizičkih sposobnosti.