Jašarević Jasmin

JAŠAREVIĆ JASMIN, kineziolog koji je magistrirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Rođen 1993. godine u Sarajevu gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja upisuje 2012. godine, gdje je 23. septembra 2016. godine odbranio diplomski rad na temu “Analiza savremenih tehnologija nogometnog treninga i uzrasnih karakteristika mladih nogometaša” pod mentorstvom doc. dr. Harisa Alića. Iste godine upisuje drugi ciklus na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, gdje u julu 2017. godine dobiva apsolventski status. Master rad na temu “Savremeni načini i metode razvoja snage kod nogometaša” pod mentortstvom prof. dr. Amela Mekića uspješno brani 5. oktobra 2018. godine i na taj način ispunjava uslove za akademsko zvanje magistra sporta i tjelesnog odgoja. Tokom studiranja je pokazao zavidne rezultate iz predmeta kao što su “Antropomotorika”, “Fitness”, “Nogomet”, “Kondiciona priprema”, “Sportski trening”, “Sport i zdravlje” i “Sportska prehrana”, a uspješno je obnašao i funkciju demonstratora na nekoliko predmeta u okviru katedre Organizacija i upravljanje na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Fitnessom se počinje baviti tokom studiranja, kada počinje istraživati funkcionalni trening te rad sa slobodnim težinama i rekvizitima koji omogućavaju postizanje optimalne tjelesne forme, kao i unaprijeđene funkcija lokomotornog aparata koje su usljed nebrige o tjelesnoj aktivnosti postale zanemarene.

Od 2017. godine je licencirani TRX ST instruktor, a vlasnik je i međunarodno priznate licence Certified Functional Trainer Level 1 izdate od strane Perform Better, prestižne evropske asocijacije za funkcionalni trening, rehabilitaciju i performansu sportista.

U Fitness & health studiju Transform sprovodi individualne i grupne programe.

Trenutno je student Specijalističkog studija Nutricionizma u okviru Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Od augusta 2016. do augusta 2018. godine bio je i trener – asistent u Školi fudbala “Asim Ferhatović – Hase”, Fudbalskog kluba Sarajevo.

Bivši je fudbalski sudija i član Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo.

Učesnik je više seminara iz oblasti funkcionalnog i sportskog treninga, s posebnim akcentom na transformacijski proces rekreativaca i sportista.