Psihofizička priprema trudnica

 

Psihofizička priprema trudnica podrazumjeva kontinuiranu pripremu trudnica i njihovih partnera za porod i život sa novorođečetom.

Ova priprema prilagođena je trudnicma od 16. do 36. sedmice trudnoće. Sastoji se od prenatalnih vježbi i informativno edukativnih kratkih predavanja na sve bitne teme vazane za trudnoću, porod i rani postpartum koji podrazumjeva dojenje, njegu bebe, nošenje bebe i druge aktivnosti.