Individualni ili grupni trening. Koji je idealan za Vas?

Fitness & health studio Transform, od svog nastanka do danas, vremenom je modelirao i bogatio svoju ponudu trenažnih segmenata.

Priča, koja traje više od deset godina, počela je isključivo sa personalnim – individualnim treninzima, za koje smo se specijalizirali i nekoliko godina sprovodili, ali shodno potrebama tržišta i mnogim upitima potencijanih članova – vježbača, vremenom su se pokrenuli i grupni časovi.

Prva pitanja koja čujemo od strane zainteresovanih osoba kada dođu u naš studio su:
„Koju vrstu usluge nudite?“
„Šta bi ste nam vi preporučili?“
Nakon odgovora na prvo pitanje, da su zastupljeni individualni i mini grupni programi (mini – rad u ograničenim grupama do 10 vježbača), odgovor na drugo pitanje je uvijek isti – INDIVIDUALNI trening.

O grupnim časovima

Prije objašnjenja zašto individualni, želim naglasiti da su grupni programi (TRX, TSC i Pilates) organizovani tako da se prilikom sprovođenja istih mogu ispoštovati metodički principi rada kako bi vježbači imali priliku da dobiju nova i usavrše već poznata motorička saznanja.

Brojnost grupa, adekvatan prostor i vrijeme su faktori u okviru kojih se instruktor može posvetiti optimalno svakom članu grupe, a i grupi u cjelini, kako bi znanje, motivacija, korekcija i progres bili zastupljeni tokom svakog treninga. Kada želimo da organizujemo jedan grupni čas, misaona vodilja je „kvalitet, a ne kvantitet“. To bi značilo da nije cilj da grupa broji 15ak ili više vježbača kojima se instruktor ne može adekvatno posvetiti tokom treninga, a samim tim ni trening ne može biti efikasan.

Često su i sami vježbači jedni drugima motivacija i pozitivna energija unutar grupe se jako brzo širi pa se tako i limiti pojedinačno lakše savladavaju. Planirani program treninga se sprovodi sa svim članovima grupe tokom treninga, uz opciju alternativne metode ili vježbe ukolko neki vježbač ima „problem“ sa izvođenjem.

Naravno, uzimajući u obzir više ljudi koji u istom trenutku rade sa jednim instruktorom, cijena grupnih časova je niža, a samim tim možda i prihvatljivija za neke vježbače.

O individualnom treningu

Individualni trening je prva preporuka svakoj osobi zainteresovanoj (ili „primoranoj“ – stroga preporuka ljekara) da započne svoj trenažni proces kao fizičku aktivnost koja treba da doprinese poboljšanju kvalitete života.

Zašto individualni trening?

Odgovor je vrlo jasan, a sadrži više segmemata:
– Sprovođenje individualnog testiranja (Transform funkcionalne dijagnostike) prije početka vježbanja,
– Procjena stanja individue (spol, godine, inicijalno stanje lokomotornog aparata, nivo usvojenosti motoričkih i funkcionalnih stanja i dostignuća…),
– Korekcija prisutnih deficita prema individualnom planu i programu prilagođenom individui,
– Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti prema realnim i objektivnim potrebama vježbača, načinu i zahtjevima svakodnevnog života,
– Savjetovanje o prehrani,
– Motivacija – na osnovu boljeg i opširnijeg upoznavanja individue.

Važno je naglasiti da je i kod individualnih treninga, kao i kod grupnih, najbitniji kontinuitet za realizaciju zacrtanih ciljeva. Efikasnije je trenirati dugoročnije sa manjom frekvencijom treninga, nego obrnuto. Zbog svega navedenog, ova vrsta treninga je skuplji izbor za svakog pojedinca.

Na kraju bih zaključio da:

Svako bira način treniranja prema svojim željama, potrebama i mogućnostima. Navedeni faktori su ti koji će uticati na to koji ćete program izabrati, ali je najgora opcija da ne odaberete ni jedan!

Zato ne gubite vrijeme, nego se obratite našim stručnim licima – trenerima iz Transforma i započnite vašu životnu transformaciju. Neće samo!

Dženan Baždarević – personalni trener

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *